Teoride

Bilgi Çağı Sona mı Erdi?

Pinterest LinkedIn Tumblr

ali-bulut-bilgi-cagi-bitti

Biz, “bilgi çağındayız, bilgi güçtür, bilgi sermayedir vs…” gibi söylemleri yeni yeni kabullenmeye başlarken, şimdilerde yeni bir kavram “bilgi avantajının” tahtını zorlamaya başlıyor: Zaman

21.yy’ın en kıt kaynaklarından birinin “Zaman” ve en önemli operasyonunun da “Zaman Yönetimi” olacağı görülüyor. Artık sadece elinizdeki bilgiyle fark yaratmanız giderek zorlaşıyor, zira bilgi tarihte hiç olmadığı kadar kolay ulaşılabilir ve yaygın bir biçimde uzanarak rahatça erişebileceğiniz mesafelerde duruyor. İnternet, iletişim ve yayıncılığın gelişimiyle beraber bilgi paylaşımı da o denli yoğun bir formda hızla çoğalıyor.

Bu dev bilgi okyanusunun içerisinden, faydalı bilgileri ayıklamak ve kullanılabilir formlara sokmak da zaman yönetiminin konularından biri elbette.

Sahip oldukları bilgileri kullanamayan ya da nasıl kullanacaklarını bilmeyen kişi ve kurumlar, şu anda bile bu bilgi okyanusunun ortasında oradan oraya savruluyorlar. Ve bilgiyi güce dönüştürmeyi başaramadan, şimdi onlardan bir de zamana karşı yarışmaları bekleniyor.

Rekabet parametreleri bu süreçte giderek daha uzun bir listeye dönüşüyor aslında ve endüstriyel çağdan bilgi çağına geçişte elenen pekçok firma gibi, önümüzdeki süreçte pekçok firma bilgi çağından hız çağına geçişte elenecek gibi görünüyor.

Operasyonel kabiliyeti, kurumsal esnekliği, odaklanma becerisi, durumsal strateji yeteneği ve en önemlisi zaman – tahmin yönetimi konularında öne çıkan firmaların, bu yeni vahşi rekabet düzeninde daha avantajlı olacakları kesin.

Hücre tipi kurumsal örgütlenmeler, global kimlik lokal eylem stratejileri, gerilla pazarlama taktikleri, daha fazla yataylık, teknolojinin bütün süreçlerde daha etkin kullanılması, çapraz ve asimetrik odaklı olma gibi tüm çabaların kökeninde zamana karşı verilen savaşta rakiplerden bir adım önde olma arzusu yatıyor.

Bilgi çağı artık sona erdi, şimdi hız ve esneklik çağındayız…
Kral öldü, yaşasın yeni Kral…

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.